26.06.2019

Het consumentenkrediet in 28 vragen

Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst zelf beschouwd worden.

De standpunten in deze brochure worden gegeven onder voorbehoud van de soevereine beoordelingsmacht van de nationale en Europese hoven en rechtbanken. De FOD houdt zich het recht voor deze standpunten in functie van de ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer eenzijdig te wijzigen.

Hier meer over weten?

Neem dan contact met ons op. Wij staan steeds voor u klaar om u te adviseren en op zoek te gaan naar een optimale oplossing.

Contacteer ons